Energizers in de klas (2023)

Soms is het tijd om er wat energie in te knallen met energizers in de klas! Natuurlijk ook heel goed te gebruiken voor lesovergangen.

Energizers in de klas

Met een enerziger trek je de kinderen weer erbij. Even bewegen, even iets anders, helpt om daarna weer actief aan de les mee te kunnen doen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en ze leren vaak nog beter met elkaar omgaan.

Bekijk het boek energizers hier.

Energizers in de klas (1)

Bekijk het boek hier

Uur werken achter elkaar

(Door Judith) In de klas vroeg ik mijn leerlingen echter om een uur achter elkaar te rekenen. Natuurlijk met een instructie van ongeveer 10 minuten, dan verlengde instructie en zelfstandige verwerking, maar toch. Ik ben, juist ook door mijn eigen kinderen, gaan nadenken over mijn onderwijs. Ik merk dat ik nog steeds een lichte tweestrijd ervaar.

(Video) Mental Energizer (4-6) Brain

Wil je meer energizers? Bekijk dan het lespakket Gouden weken.

Lesdag leuker

Leren moet en aangezien ik les geef in de bovenbouw weet ik dat mijn leerlingen binnenkort ook zo’n 45 minuten les krijgen waarin ze met één onderdeel bezig zijn. Daarnaast weet ik ook dat leren niet voor alle leerlingen leuk kan zijn. Ik kan er echter wel voor zorgen dat hun lesdag leuker wordt.

Energizers

In mijn eerste jaren als leerkracht gebruikte ik af en toe Energizers, maar toen ik meer taken ging doen op mijn school gunde ik mijzelf de tijd niet meer om Energizers op te zoeken en hiermee aan de slag te gaan. Ik werd er echter weer op gewezen door een collega en juist omdat ik het groepsproces zo belangrijk vind, ben ik weer aan de slag gegaan met Energizers.

Wat is een energizer?

Energizers zijn uit veel klassen niet meer weg te denken. Een Energizer is een kleine opdracht of bezigheid die zorgt voor afwisseling in de les. Ze helpen leerkrachten om de kinderen weer snel bij de les te krijgen door een korte onderbreking in te lassen. Het belangrijkste is dat een Energizer leuk is voor de leerlingen, en ondertussen kan er natuurlijk ook wat geleerd worden. Dit vertel ik de leerlingen echter niet ;-). Naast hun positieve invloed op de groepssfeer tonen steeds meer hersenonderzoeken aan dat leerlingen beter kunnen leren na beweging.

Energizers uitwerken

Ik ga nu iedere week op zoek naar een aantal Energizers en werk deze voor mijzelf uit in een word-bestand. Ik vind het belangrijk dat het werkvormen zijn die ik gewoon in mijn eigen lokaal kan doen. Ook zoek ik werkvormen waarbij ik op het moment zelf niets hoef voor te bereiden en waarbij ik de materialen gewoon in mijn lokaal kan hebben liggen (of ik ze heel snel kan pakken).

Soorten energizers

Er zijn veel verschillende soorten Energizers. Sommige Energizers leggen veel nadruk op kennismaken. Onbewust denk ik dat ik, en velen met mij, hier onbewust al veel mee bezig zijn in de eerste schoolweken. Sommige Energizers leggen nadruk op groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerken, afspraken maken of op bewezen. Ook zijn de liedjes en dansjes van Kinderen voor Kinderen en Minidisco met behulp van het digibord, meestal ook een succes. Vooral wanneer de juf of meester zelf ook meedoet.

(Video) VIJF MAKKELIJKE & LEUKE ENERGIZERS voor in de klas

Afwisseling

Zelf merk ik dat het zorgt voor een afwisselende lesdag. Daarnaast zorgt het vooral ook voor plezier, zowel voor de leerlingen als voor mijzelf. Ik merk dat er een gezellige sfeer ontstaat in de klas doordat de leerlingen met elkaar aan het ‘spelen’ zijn.

Trommeltje

Energizers in de klas (3)

Zelf verzamel ik alle Energizers in een trommeltje, zoals deze, dat ik ooit als afscheidscadeautje van een leerling heb gekregen. Zo kan ik, wanneer ik geen tijd heb gehad om een nieuwe Energizer op te zoeken, een leerling een Energizer uit het trommeltje laten zoeken.

Tips :
http://www.klassenkracht.nl/wp-content/uploads/2015/11/Energizers1.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/5minutenspelletjes/
https://leermiddelenbak.files.wordpress.com/2013/03/energizers.pdf
http://plazilla.com/page/4295074074/leuke-spelletjs-en-energizers-voor-in-de-klas
De app: tiptool (er is een gratis light versie en een uitgebreidere betaalde versie)
daarnaast zijn er heel veel boeken te koop met Energizers.

12 keer energizer in de klas

1. Klapspelletjes

Klapspelletjes doen het bij kinderen altijd heel goed. Je hebt meteen een stukje muziek te pakken, want er zit ritme en muziek maken met je lijf in.

Van een muziekdocent kreeg ik Boom Snap Clap aangeleerd. Ik vond een tutorial op Youtube. Leren de kinderen ook nog een beetje Engels ;).

De kinderen kennen waarschijnlijk zelf ook veel klapliedjes van het plein. Laat deze kinderen de klapliedjes aanleren aan de klas.

(Video) Energizer: Spring naar voren!

2. Hoofd schouders knie en teen in verschillende varianten

Stiekem doet dit ultieme kleuterliedje het ook goed in de bovenbouw als energizer. Even wat energie eruit of juist weer energie krijgen door de beweging. Zeker als je het lied in het Engels doet (Head, schoulders, knees and toes). Laat de kinderen de woorden vertalen en zingen (en bewegen) maar!

Bekijk ook:een sneeuwballengevecht voor groepsdynamiek

3. Aramsamsam

Aramsasam is ook zo’n heerlijk beweegliedje. Laat de kinderen staan. Terwijl je Aramsamsam zingt met elkaar sla je op de knieën. Als goedi goedi goedi goedi komt, woel je door je haar. Bij Aravi gooi je de handen in de lucht.
Ken je Aramsamsam niet? Kijk dan op Youtube, want ik snap dat het dan wel erg gek klinkt ;).
Je kunt dit ook in tweetallen doen. Sla dan op de knieën van elkaar en woel door elkaars haar.

4. Samenrekenen

Een energizer die het tellen en het herkennen van de cijfers bevordert. Heb je een hogere groep? Laat dan de cijfers waar jullie mee werken aan bod komen. Bijvoorbeeld boven de 100, 1000, etc.
Laat de kinderen achter elkaar tellen. 1,2,3 (of hogere getallen). Vervang dan een cijfer door iets van je lijf, bijvoorbeeld een stamp of een klamp. Dan wordt het 1, klap, 2.
Dit kun je ook doen op alle even getallen of alleen op de tientallen.

Wil je meer energizers? Bekijk dan het lespakket Gouden weken.

5. Spiegelen

Maak tweetallen van de kinderen in de klas. De kinderen staan tegenover elkaar met de handen plat tegen elkaar. De ene leerling stuurt de ander, die dus moet volgen. De ene leerling spiegelt zich ten opzichte van de andere leerling.

6. Nadoen als energizer

Ga voor de klas staan en doe bewegingen die de kinderen na moeten doen. Kies een leerling uit die ook voor de klas mag staan en bewegingen maakt. Laat de klas de leerling na doen. Een fijne energizer die je snel kunt inzetten.

7. In een rij

Laat de kinderen een rij maken van de kinderen zonder te praten (zelfs fluisteren mag niet!). Bijvoorbeeld een rij van klein naar groot, van jong naar oud of van lichte naar donkere kleding.

(Video) Energizer met Fos de Vos #3: MOVE and FREEZE!

8. Lopen en stilstaan

Laat de hele groep tegelijkertijd lopen. Laat ze, zonder te praten!, samen bepalen wanneer ze stil staan. De groep moet tegelijkertijd stil gaan staan.

9. Bal gooien

Zorg voor een klein balletje waar je makkelijk mee kan overgooien. Je kan hier allerlei kleine activiteiten aan koppelen, zoals een compliment geven naar wie je gooit of de eerste letter noemen van de naam naar wie je gooit noemen.

Tip: Wie is de klassenmol.

10. Schrijvenop de rug

Voor de middenbouw kun je de kinderen woorden laten schrijven op elkaars rug. De kinderen raden wat er op hun rug ‘geschreven’ is. Dit kun je voor de bovenbouw uitbreiden met zinnen, zodat het voor hen ook een fijne energizer wordt. Getallen (waar je mee bezig bent) kan natuurlijk ook.

11. Ga staan als energizer

Een coöperatieve werkvorm die ik ook wel eens inzet als tussendoortje: ga staan als. Noem allerlei dingen die van toepassing kunnen zijn op de leerling of op de lesstof die je behandeld.
Voorbeeld: ga staan als 250 het antwoord op de som 100 + 100 =. Of: ga staan als je afgelopen weekend naar het zwembad bent geweest.

12. Doorfluistertje

Een gouden oude, maar hij werkt altijd heel goed. Ook dit kun je goed met de behandelde lesstof doen. Laat de kinderen bijvoorbeeld een zin maken met de net aangeboden woorden. Of laat ze een som bedenken die ze moeten doorgeven. Laat de zin fluisterend de klas door gaan.

Heb jij ook een leuke energizer? Zet ‘m onderaan in een reactie

Bekijk ook:10 GROEPSVORMENDE ACTIVITEITEN BASISONDERWIJS

(Video) Energizer met Fos de Vos #9: Dieren nadoen! Concentratie weg? Doe deze energizer in de klas!

Bekijk ook de visualisaties voor in de klas.

Energizers in de klas (4)

FAQs

What is energizer in lesson plan? ›

Energizers are short activities in the middle of a lesson or class that re-focus student attention, stimulate cognitive activity, or restore momentum.

What is an Energiser activity? ›

Energizers are quick, fun activities to liven up a group. They are particularly useful after a meal, when groups may be getting sluggish, or late in the day when energy is waning and motivation is decreasing. Often an icebreaker, a team building activity and an energizer overlap.

What are some motivational activities for students? ›

Here let us have a look at some of the motivational activities for college students that might help them to a great extent to grow successfully in life.
 • Open-Ended Questions. ...
 • Give Responsible Tasks. ...
 • Work in Groups. ...
 • Positive Competition. ...
 • Evaluation Programs.
 • Switch Roles. ...
 • Motivational Quotes. ...
 • Field Trips.
Nov 23, 2018

What is the best energiser? ›

7 Energisers to Brighten Up Your Meetings
 1. Human Rock, Paper, Scissors. Before you begin the game, decide on a pose that will represent choosing rock, paper or scissors. ...
 2. Counting. It sounds so simple. ...
 3. Collaborative portraits. ...
 4. Two truths and a lie. ...
 5. Find your pair. ...
 6. Worms on toast. ...
 7. Pat on the back.
Aug 7, 2018

What are positive energizers? ›

Positive energizers demonstrate and cultivate virtuous actions, including forgiveness, compassion, humility, kindness, trust, integrity, honesty, generosity, gratitude, and recognition in the organization. As a result, everyone flourishes.

What are the 5 E's in teaching? ›

These phases include Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate.

How do you energize students in class? ›

15 active learning activities to energize your next college class
 1. Think-pair-repair. In this twist on think-pair-share, pose an open-ended question to your class and ask students to come up with their best answer. ...
 2. Improv games. ...
 3. Brainwriting. ...
 4. Jigsaw. ...
 5. Concept mapping. ...
 6. The one-minute paper. ...
 7. Real-time reactions. ...
 8. Chain notes.
Apr 2, 2020

What are the 6 E's in teaching? ›

The 6E model contains the following main steps: engage, explore, explain, engineer, enrich, and evaluate. This 6E-oriented learning model is based on the 5E learning cycle (engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation) [11].

What are good icebreakers? ›

Great Icebreaker Questions
 • What's the best piece of advice you've ever been given?
 • When you die, what do you want to be remembered for?
 • What is your favorite item you've bought this year?
 • What would be the most surprising scientific discovery imaginable?
 • What is your absolute dream job?
Sep 17, 2021

How do I become a positive energizer? ›

Three things characterize the people who are energizers.
 1. A relentless focus on the bright side. Energizers find the positive and run with it. ...
 2. Redefining negatives as positives. Energizers are can-do people. ...
 3. Fast response time. Energizers don't dawdle.
Sep 28, 2009

What are icebreakers and energizers? ›

Icebreakers are activities of usually around 15 minutes, whereas energizers are quick bursts of activity to re-energize tired or disengaged participants. Remember to keep your exercises inclusive to all abilities and cultures.

What are the 10 ways to motivate a student? ›

10 Ways to Motivate Students Outside the Classroom
 1. Accentuate the positive. ...
 2. Set expectations and consequences. ...
 3. Introduce competition. ...
 4. Introduce collaboration. ...
 5. Connect to their world. ...
 6. Plug into technology. ...
 7. Get parents involved. ...
 8. Get students involved.

What are 5 ways to increase motivation? ›

Here are some tips:
 1. Regularly review your goals and progress. ...
 2. Continue to set new goals. ...
 3. Keep the momentum up. ...
 4. Find mentors, for example, someone you look up to who is experienced in the habit you want to change. ...
 5. Surround yourself with positive people.

How do you motivate a lazy student? ›

11 (more) tips to encourage unmotivated students
 1. Better student self talk. ...
 2. Stay motivated yourself. ...
 3. Work to your students' interests. ...
 4. Change layout regularly. ...
 5. Know what to say. ...
 6. Provide a “why” ...
 7. Encourage goal-setting. ...
 8. Be clear with instructions.
Jan 16, 2020

What batteries last the longest? ›

Lithium: Lithium batteries work even better than alkalines. They last much longer, have an epic shelf life, don't discharge as much power when not in use and can cope with extreme temperatures. While normal alkaline AAs struggle below 0°C, lithium batteries will operate down to -40°C.

What is a mains energiser? ›

An Energiser (or Fencer) is the device that converts mains, battery or solar power into pulses of electricity and pushes these pulses down the fence line.

What is a meeting Energizer? ›

What is an energizer? An energizer is a quick activity designed to re-engage, re-motivate and re-energize participants in your online meeting or virtual workshop through positive disruption, using physical movement, fun, creativity or problem-solving.

Why is energize important? ›

Emotional energy, relational energy, and organizational energy are vital factors of production. Individuals, teams, and organizations perform better when they are energized than when they are not. Positive energy shapes cultures, increases employee engagement, and boosts the innovation process.

Why are Energisers important? ›

Energizers are activities used in workshops and group situations to help participants be more alert and active; they can also be an important way of people getting to know and understand one another. There are many different energizers of varying length, complexity, exertion and ingenuity.

Why do we need Energizer? ›

Trainers can use an energizer or icebreaker as a brief activity to increase the energy level of participants by engaging them in physical activity. Having fun and laughter will also boost learners' attention level, stimulate creativity, and break down any barriers between people and/or the topic of the training.

What is a 5 step lesson plan? ›

It helps students learn new material and understand how the individual lesson fits in with their general knowledge. Additionally, it helps teachers keep tabs on student comprehension. The five steps involved are the Anticipatory Set, Introduction of New Material, Guided Practice, Independent Practice and Closure.

Who created the 5 E model? ›

Who developed the 5E model? o The Biological Science Curriculum Study (BSCS), a team led by Principal Investigator Roger Bybee, developed the instructional model for constructivism, called the "Five Es". Other models have been adapted from this model including the 6E and 7E models.

What is a 5E model? ›

“The 5E Model of Instruction includes five phases: Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate. It provides a carefully planned sequence of instruction that places students at the center of learning.

How do you make students feel empowered? ›

Here is a quick list of ways you can empower your students in the classroom.
 1. Help students find their passion.
 2. Recognize students who participate and share their thoughts.
 3. Personalize lessons and make them relevant.
 4. Encourage debate and expression of ideas and opinions.
 5. Brainstorm with students.
 6. Have patience.
Oct 21, 2014

How do you keep students active in class? ›

10 Ways to Keep Students Engaged in 2022
 1. Start with a warm-up.
 2. See smartphones and tech as tools.
 3. Regularly test students.
 4. Use self-paced work.
 5. Brainstorming.
 6. Arrange group discussions.
 7. Run reflections.
 8. Make use of “dead time”
Dec 13, 2021

What are the 3 E's of learning? ›

Education, experience, and exposure – or the Three E's – play a fundamental role in all of our lives. People make choices from the moment they wake up until they go to sleep. The ability to make a choice is often taken for granted.

What is 7 es lesson plan? ›

So what is it? The 7 Es stand for the following. Elicit, Engage, Explore,Explain, Elaborate, Extend and Evaluate.

What is the three E's model? ›

The three E's—economy, ecology, and equity—provide a framework for libraries and their communities to explore and anticipate how the choices they make today affect tomorrow.

What is a fun quick ice breaker? ›

Paint a Picture, Build a Story. Guess That Drawing. Alphabet Brainstorm. Show and Tell. Bucket List.

What is the most powerful icebreaker? ›

1. Arktika. Arktika is one of the latest nuclear-powered of Russia under the Project 22220 icebreakers. IT is currently the largest and most powerful icebreaker ship in the world.

What is a good ice breaker for adults? ›

25 Icebreaker Activities for Adults
 • Conversation Starters - Pose a silly question to each person in the group: Favorite candy as a child? ...
 • Favorite App - Get out your phones and show your favorite “unique” app to the group. ...
 • For Millennials Only - Read out your most recent social media post.
 • Think Fast!

What is an energizer personality? ›

Energizers are creative, rational, mentally agile, well-spoken, and diplomatic.

What is the role of an energizer in a group? ›

The energizer's primary role is to help pull groups out of a rut and encourage them to make decisions or take action. Like the evaluator-critic, the energizer also attempts to help groups reach a higher quality of decision making.

What are some fun icebreaker questions? ›

Fun Icebreaker Questions
 • Do you fold your pizza?
 • What fictional family would you most like to join?
 • Would you rather be reincarnated as a cat or a dog?
 • Pull out your phone; what is your most used emoji?
 • Who was your childhood famous crush?
 • Imagine you are a professional baseball player.
Nov 30, 2022

What are some class icebreakers? ›

Moving activities
 • Blobs and lines. This activity is easy, quick, keeps students moving and talking, plus helps them discover what they have in common. ...
 • This or that. ...
 • Signatures. ...
 • Classmate bingo. ...
 • Who's in your circle? ...
 • Toilet paper roll. ...
 • Two truths and a lie. ...
 • Three things in common.
Jan 16, 2020

What are energizers in meetings? ›

What is an energizer? An energizer is a quick activity designed to re-engage, re-motivate and re-energize participants in your online meeting or virtual workshop through positive disruption, using physical movement, fun, creativity or problem-solving.

What is the difference between Energizer and icebreaker? ›

Icebreakers are activities of usually around 15 minutes, whereas energizers are quick bursts of activity to re-energize tired or disengaged participants. Remember to keep your exercises inclusive to all abilities and cultures.

What is student Energizer? ›

Energizers are used in classrooms to provide students an opportunity to be physically active. Elementary and middle school energizers are classroom-based physical activities that help teachers integrate physical activity with academic concepts.

How do you energize participants? ›

Sync Claps. This circle exercise is simple, but challenging and very effective for generating focus and alignment in a group. Participants stand in a circle and send a clap around the circle. Each clap involves two members of the group clapping their hands at the same time.

How do you energize a meeting? ›

10 Ways to Energize Your Meetings
 1. Add Elements of Surprise. ...
 2. Get Bold With Your Meeting Theme. ...
 3. Promote Playfulness. ...
 4. Shake Up Your Seating. ...
 5. Hold a Contest. ...
 6. Speak With New Perspective. ...
 7. Include Energizing Foods and Snacks. ...
 8. Add Movement to the Meeting.
Nov 23, 2016

How do you energize a group of people? ›

If you've been wondering how to keep your team motivated, these 10 tips can help.
 1. Get to know team members and their personalities. ...
 2. Encourage continuous creativity. ...
 3. Ask for feedback. ...
 4. Celebrate special occasions and milestones. ...
 5. Learn from your employees. ...
 6. Don't forget the big picture. ...
 7. Be empathetic. ...
 8. Shift strategies.
May 4, 2022

What are natural energizers? ›

4. Eat Before You Exercise
 • Low-fat yogurt and whole-grain cereal or crackers.
 • Small container of natural applesauce and a handful of nuts.
 • Bananas, to provide quick energy plus potassium for muscles.
 • Dried fruit and nuts.
 • A fruit smoothie.
 • Low-fat cheese and a piece of fruit.
 • Whole-grain toast with nut butter.

What can I do instead of icebreakers? ›

Instead, get people working together as a group on a work-related task. This reinforces team cohesion. Switch up your working groups regularly to give everyone a chance to get to know each other.

How do I energize my students? ›

Students are often bombarded with distractions, and it's a challenge to keep them focused on what they are learning and the task at hand.
...
Your Weekly Eureka Moment
 1. Involve as Many Students as Possible. ...
 2. Give the Students an Urgent Reason to Learn. ...
 3. Help Students Feel Success.
Nov 16, 2016

How do you test an energizer? ›

Measure the voltage on the energizer between the two terminals (positive and negative) with a digital voltmeter or other high-voltage tester. Touch one end to “-“ (earth terminal) and the other end to “+” (fence terminal). The reading tells you how well the energizer is working without any other variables.

Videos

1. Kopje onder
(Smart Breaks)
2. Just Dance 2016 - I Gotta Feeling(Classroom version)
(Boomie DCI)
3. 5 super makkelijke spelletjes voor de EERSTE weken! Midden en bovenbouw - GOUDEN WEKEN
(Geflipt ?!)
4. Energizers voor in de klas
(FamilyFactor)
5. Bewegen in de klas - energizers
(In beweging met meester Gert-Jan)
6. Bewegen in de klas - energizer
(In beweging met meester Gert-Jan)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 11/28/2022

Views: 6388

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.